Technologia działania

Platforma Smart Metering Hub została zbudowana w oparciu o technologię Software as a Service (SaaS - oprogramowanie jako usługa) polegającej na dystrybucji oprogramowania, gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet.

Rozwiązanie takie eliminuje potrzebę instalacji i uruchomienia jakichkolwiek dodatkowych urządzeń czy też aplikacji po stronie klienta, eliminuje również konieczność wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym.

Model SaaS umożliwia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji, zapewnia stały dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz nowych funkcjonalności. Dzięki modelowi SaaS opłaty za użytkowanie rozwiązania SMH są opłatami cyklicznymi (abonament – możliwość pomniejszania bieżącego przychodu), a nie opłatą jednorazową w momencie zakupu (opłata licencyjna – wieloletnia amortyzacja).

API

SMH zapewnia dostęp do zgromadzonych danych pomiarowych poprzez API

API to zestaw narzędzi udostępnionych dla zewnętrznych twórców oprogramowania umożliwiający uzyskanie dostępu do zgromadzonych danych pomiarowych. Dzięki udostępnianym na zewnątrz procedurą możliwe jest korzystanie z informacji z niezależnie tworzonych aplikacji desktopowych lub internetowych.

Nasze rozwiązanie API oparliśmy na nowej techniologi REST (Representational State Transfer), która pozwala na elestyczne dopasowanie funkcjonalności naszej platformy do potrzeb naszych klientów.

Komunikacja

Połączenie układów pomiarowych z platformą SMART METERIG HUB jak i korzystanie
z aplikacji klienckich zabezpieczone jest kodowanymi protokołami transmisji danych,
co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz poufności.

Komunikacja z aplikacją kliencką realizowana jest w oparciu o sieć Internet co daje praktyczny dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca na świecie.

Wykonawca, w całym okresie obowiązywania umowy, zapewni dostęp do narzędzi SMART METERIG HUB w modelu Software as a Service przez 24/7.

W całym okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zapewnia aktualizacje narzędzi SMART METERIG HUB w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.