Smart
Metering
Hub

SMART METERIG HUB jest nowoczesną platformą sieciową opracowaną przez naszych specjalistów, która została stworzona do zdalnej komunikacji z rozproszonymi urządzeniami pomiarowymi (liczniki energii elektrycznej, liczniki wody, liczniki gazu, liczniki ciepła oraz inne dowolne urzadzenia pomiarowe posiadające możliwość komunikacji), zlokalizowanymi w dowolnym miejscu, połączonymi poprzez dowolne medium do wspólnych serwerów platformy.

Narzędzie to przeznaczone jest dla operatorów systemów dystrybucyjnych, jednostek gospodarczych zajmujących się lokalną dystrybucją energii elektrycznej, a także administratorów obiektów handlowych i biurowych. Stanowi również atrakcyjne narzędzie informatyczne dla spółek obrotu energią elektryczną oraz operatorów systemu przesyłowego.